Privacybeleid

Groot Techniek hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten. In ons Privacybeleid beschrijven wij hoe wij met uw privacy omgaan. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt conform de eisen die daaraan worden gesteld door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij passen deze privacyverklaring toe op alle activiteiten van Groot Techniek en op elk contactmoment dat u heeft met Groot Techniek. Ongeacht of dit nu telefonisch of via digitale wijze is, of via een bezoek aan één van onze vestigingen.

Wij delen uw persoonsgegevens alleen als dit (wettelijk) noodzakelijk is. Wanneer wij deze delen met derden, hebben wij met deze derden een bewerkingsovereenkomst afgesloten waarin wij hebben vastgelegd hoe zij met persoonsgegevens moeten omgaan. Deze Derden zijn: vervoerders, ICT-dienstverleners, leveranciers en onze betaalpartners.

De gegevens die wij vastleggen zijn:

  • Contactgegevens zoals naam, e-mailadres, huis- en afleveradres, telefoonnummer(s), bedrijfsnaam, kvk-nummer en btw-nummer.
  • Identificatiegegevens zoals gebruikersnaam

Deze gegevens gebruiken wij voor:

  • De levering van de goederen en diensten aan onze klanten of haar/zijn klanten
  • Het bieden van garantie op producten
  • Het beheren van de klantaccounts en gegevens.
  • Communicatie met onze klanten
  • Factureren
  • Monitoren van klantenactiviteiten
  • Marketingdoeleinden

Uw persoonsgegevens kan u altijd inzien, wijzigen of verwijderen (met uitzondering van de wettelijk verplichtingen). Inzien en wijzigen kan via www.groot.nl. Ook kan u uw gegevens wijzigen of laten verwijderen door contact  met ons op te nemen.

Contact over ons Privacybeleid

Als u wenst te reageren op ons Cookie beleid, kunt u contact met ons opnemen
via ons contactformulier

per brief:
Groot Techniek
Winkelerzand 3
1731 LR Winkel
Nederland